5. विराट कोहली 100 (74) बनाम वेस्टइंडीज U19 World Cup 2008

4. उनमुक्त चंद 111* (130) बनाम ऑस्ट्रेलिया U19 World Cup 2012

3. पृथ्वी शाॅ 94 (100) बनाम ऑस्ट्रेलिया U19 World Cup 2018

2. यश ढुल 110 (110) बनाम ऑस्ट्रेलिया U19 World Cup 2022

1. उदय सहारण 81 (124) बनाम साउथ अफ्रीका U19 World Cup 2024