5. एलन बाॅर्डर 156 कैच (156 टेस्ट मैच)

Arrow
Arrow

4. मार्क टेलर 157 कैच (104 टेस्ट मैच)

Arrow

3. मार्क वाॅ 181 कैच (128 टेस्ट मैच)

Arrow

2. स्टीव स्मिथ 182* कैच (108 टेस्ट मैच)

Arrow

1. रिकी पाॅन्टिंग 196 कैच (168 टेस्ट मैच)

Arrow